Länsrätten i Värmland                                                                                       Kopiera & sprid

att. Anders Österlin

Box 568

651 12 Karlstad                                                                                    Stockholm 2004.12.27

 

Angående mål nr 2146-04 gällande Alf Enerström

 

Med anledning av vårt samtal efter förhandlingen vill jag gärna påpeka följande :

 

Varför skulle Sverige vara annorlunda än andra länder. Alla som satt sig in i fallet Enerström inser att detta är frågan om politisk förföljelse av en politisk meningsmotståndare, som har haft stora framgångar och fortfarande kan styra sina supporter och bekämpa det pågående maktmissbruket hos nomenklaturan. Se bilaga 1.

 

Varför skriver Anders Forsman i sitt läkarutlåtande : Om Enerström söks på Internet så får man ett hundratal träffar. Allt detta uttrycker en hög medial & politisk aktivitet hos honom och kan knappast tas till intäkt för en psykisk sjuklighet. Enerström har genom åren byggt upp ett osedvanligt stort kontaktnät. Enerström har betecknats som yvig, pretentiös och rent av megaloman. Men i flertalet kontrollerbara påståenden har Enerström haft rätt.

På sidan 3 i utredningen står det : Enerström har i samtal byggt upp en bild av sig själv och sitt liv med en uppsjö av detaljinformation, som säkert i sina huvuddrag är helt korrekt.

På sidan 4 står : Bristen på insikt skall också ses i ljuset av att Enerström varit läkare i många olika roller under en stor del av sitt liv och därmed fått träning i att värdera såväl kroppsliga som psykiska symtom.

Professor Forsman menar uppenbarligen att det kan vara Enerström som har erfarenheten & kompetensen. Enerström har varit läkare i 50 år. Han har haft 136000 patienter med psykiatri som delspecialitet. Av dessa har  c:a 30000 varit psykfall.

Kan det vara så att Enerström har rätt och Gäwert fel?

Längre ned på sidan står :Enerström har uppvisat såväl narcissistiska som  histrioniska personlighetsdrag, dock icke av sådan dignitet att man på kliniska grunder kan misstänka en personlighetsstörning. Får man inte ha det? Det betyder öppenhet och skådespelartalang.

Dr Lars Gäwert babblar om dålig sjukdomsinsikt. Hur skall man kunna ha sjukdomsinsikt om man inte har någon sjukdom.

Han påstår också att känslan av hot är sjukdom. Det finns mängder av bevis för genomförda attentat mot Gio & Alf.

Strålning kan ju inte heller räcka som underlag för diagnos, den är ju alltför uppmätningsbar.

Vad var det läkaren Kopernikus sade om formen på jorden, eller är den kanske fortfarande platt i dr Gäwerts  ögon.

Du talar om mitt uttryck i skrivelsen Politiska fångar förintelseklinik och med det menar jag att Enerström utsätts för EMC (elektromagnetisk strålning) av livsfarlig typ. Med den lilla apparaten som jag försett Enerström med, kan vi konstatera att detta finns på de ställen han brukar vistas. Vi får inte mäta upp denna farliga företeelse med ett dokumenterande instrument för dr Gäwert. Denna strålning som åstadkommer hjärtarytmi, kramper i muskler, förstör tänder ( 4 st i detta fall) , huvudvärk och tjut i öronen.

Samma strålning kommer från såväl solen som rymden, och hade vi inte jordens magnetfält och jordatmosfären skulle vi inte kunna leva på jorden.

Vad vi vet är, och det finns många vittnen bland personalen, så strålar intermittent hela väggen i Enerströms rum. 220 volt ger svag indikation på mätaren, 380 volt ger betydligt starkare utslag. När man mäter en bit från väggen i Enerströms rum så fräser mätaren.

Detta fenomen kan endast förklaras av att någon vill skada honom så illa att han dör. Få 75-åringar pallar med sådan behandling. Var det någon som nämnde vård i detta sammanhang?

Ytterligare en följd av detta blir även störd nattsömn.

Dr Gäwerts strutsattityd att underlåta att åtgärda denna fara för en intagen, även om han är politisk fånge, och dessutom utsätts för misshandel av personal kan inte ges en annan beteckning än förintelseklinik.

Ingenstans utanför psykkliniken skulle detta få förekomma, utan att det skulle betraktas som mordförsök.

Dr Lars Gäwert anser att hotet mot Enerström är en vanföreställning. Denna rad av händelser med avsikt att döda är ingen vanföreställning utan verkliga, verifierbara händelser.

Varken verklig och påvisbar elektromagnetisk strålning eller förföljelse är diagnos på psykisk sjukdom som gör att man kan hålla någon enda människa inlåst om det inte är en diktatur, förstås. Det är ett brott mot mänskliga rättigheter och endast ett sätt att tysta en röst som genom vår författning ger alla rätt att framföra det fria ordet.

 

Bakgrunden till att Enerström frihetsberövats bygger på två fullständigt felaktiga domar.

1,    Den första domen går under den juridiska beteckningen inverterad rättsskipning. Dvs att förövaren görs om till offer och offret till förövare.

       Göran Perssons och Joachim Poseners advokat Einar Kalman anföll dr Enerström på dennes egen mark, där han inte hade att göra över huvud taget, enligt domstolsprotokoll.

2.      På Norr Mälarstrand 24 den 28 november 2003 bröt sig för Enerström okända personer in i det politiska högkvarteret genom att såga sig in genom ytterdörren och säkerhetsgrinden.

Ingen laglig rätt har kunnat presenteras till stöd för tilltaget.

Trots den stora fara han utsattes för räddade han livet på inkräktarna.

Även denna dom är ytterligare ett bevis på det nya greppet i skurkstaten Sverige, nämligen inverterad rättsskipning.

 

När det gäller det sakkunniga vittne som Länsrätten kallat så är han, Peter Lewin, jävig då hans hanterande av detta ärende resulterade i att han fick sparken. Se bilaga 2.

Dessutom hade han inte läst professor Anders Forsmans läkarutlåtande innan förhandlingen den 23 december, då Enerström visade det för honom. Han läste det inte då heller. Dessutom  har han inte heller tagit del av vad som hänt under de 9 månader Enerström hållits inlåst på Mariebergsklinen avd. 21, utan orsak. Man kan inte ens av den orsaken ha honom som sakkunnig.

 

Yrkande

Av ovanstående framgår klart och tydligt att det inte finns några som helst medicinska skäl att hålla Enerström inlåst längre. Ej heller på grund av de tidigare, helt felaktiga domarna, som han blivit utsatt för. Därför yrkar jag att han omedelbart skall försättas på fri fot.

För övrigt anser jag att förhandlingen bör ogiltigförklaras då man inte beaktat att Enerström inte fått ta del av patientjournalen. Se bilaga 3.

 

 

............................................................

Sten Lindeberg                   Box 2247               103 16 Stockholm