Du är starkare än du anar.

 

De enda gränser är dom du själv reser.

 

Tro inte att du inte förmår utan att du kan.

 

 

Okänd tänkare