Satirkrönika av en drömmare

 

GETDIKTATUREN OCH ÅSNEDEMOKRATIN

 

Det var en gång ett land, som styrdes av en Sultan och han var diktator, när han fyllde år inbjöd han många tusen av medborgarna att hälsa på honom i palatset. Och han höll ofta audiens för folket, där de kunde komma och framföra sina önskemål. Om en bonde framförde att han behövde en get, så fick han en get. Där hölls inga allmänna val.

 

Det fanns också ett land med inskränkt monarki, som utgav sig för att vara en demokrati.

Medborgarna gick vart fjärde år och röstade på personer, som skulle ingå i den demokratiska riksdagen och som skulle utse en statsminister, men de fick en åsna, som med sina 39 procent bakom sig hade all makt i konungariket.

 

När konungen besökte diktatorn i Brunei och talade om sina intryck av förhållandena i sultanatet, vilka han fått sig föreskrivna från åsnedemokratins utrikesdepartement, beskrev kungen det som ett ”öppet land” och att diktatorn stod på god fot med invånarna i diktaturen. Då blev det ett himla ramaskri från massmedierna i den 39-procentiga åsnedemokratin. Kungen, som inte har mer makt än en filttoffel, påstods ha orsakat konstitutionell kris. Läget var så allvarligt att massmedierna spekulerade i att hela krigsmakten skulle avväpnas. Generalerna åkte för mycket limousintaxi, Jasplanen var svårsålda i arabvärlden, så det krävs många svordomar vid landningen och det är inte tillåtet att svära i de muslimska länderna. Dessutom var Sultanen i Brunei mest intresserad av lyxbilar och flickor.

 

När kungen kom tillbaks till 39-procentdemokratin är det djurskyddslagen som gäller och åsnan har all makt. Därmed var den konstitutionella krisen ur världen och ordningen återställd. Nu kan medborgarna åter gå ut i Malmö och Göteborg och demonstrera. Wittfeldtska skolan kan, efter vederbörlig inhägnad av kravallstaket i form av containrar, åter tas i bruk för att uppsamla och inhysa hundratals demonstranter, som kommer att underlätta för 39-procentsdemokratins ”politruker”, när de skall kommendera ut  demonstranterna att lägga sig ner på asfalten för att få några timmars svalka och för att bli upplysta om hur de mänskliga  rättigheterna fungerar i åsnedemokratin. Om någon skulle protestera har polisen försetts med en jaktammunition av fabrikat Hecksher, vilken är direkt dödande. Humant och bra! Göteborgs Tingsrätt har i bästa demokratisk anda tillämpat diktaturstatens principer när den avkunnat sina domar mot demonstranterna och emot politrukerna. Demonstranterna har dömts till fleråriga fängelsestraff och alla politruker har friats, precis som i Sovjetrepubliken.

 

I åsnedomokratin har djurskyddslagen skärps i etablerad demokratisk anda, så att de som slår ihjäl en pensionär i Lindome, får betalt av staten, uteliggarna får frysa ihjäl i huvudstaden, medan en bonde, som inte tillhandahåller av politrukerna godkänd hydda, ligghall eller motsvarande samt ett uppvärmningsbart utrymme för sina djur hamnar i fängelse och blir fråntagen sina ”mänskliga rättigheter” att få utöva sitt yrke, få EU-staden m. m.

 

För den som vill hävda sina mänskliga rättigheter i åsnedemokratin, måste man vara ett djur. Medan den, som vill hävda sina mänskliga behov i diktaturstaten Brunei, får en get.

 

Drömmaren i Åsnedemokratin!