Svensk demokrati

 

 

Svenska statsråd och andra toppolitiker åker jorden runt och talar om vår demokrati.

 

Man tar mycket pengar med sig och delar ut – lånade pengar – för att få människor att lyssna.

 

 

Men vad händer hemma i Sverige? Här är två fall. Du kan dessutom gå vidare på hemsidan www.boven1758.info

När illgärningarna bjöds ut till allmänheten avgick överläkaren för psykvården i Värmland med omedelbar verkan.

 

 

Alf Enerström

Liknande förföljelse har inte skett i Sverige de senaste 500 åren hävdar en historieprofessor.

 

Dagens Nyheter skrev om den kände läkaren Alf Enerström: ”Han fick inte bevisa sin oskuld mot beskyllningarna. Han fick inte heller ha en egen vald advokat. Sinnesundersökningen hemligstämplades. När den skulle föredras i rätten kördes publiken ut trots Enerströms protest.” Utdrag från DN 2004-10-31

 

Enerström är tvångsintagen på psykavdel.., Marieberg, Kristinehamn. I praktiken har han suttit som “häktad” ett helt år utan att få gå ut. Han ville få tre timmars permission och i sällskap med en god vän besöka Sölje Herrgård som han äger. Länsrätten avslog med motivering att han är inte samarbetsvillig. Han tar nämligen ingen medicin eftersom man inte har någon diagnos. Han har också andra brister i kvalifikationerna t. ex  att han inte har något mord på sitt samvete. Mördare har större chanser att få permission.

 

 

 

 

Per-Olof Nilsson

Sannolikt har ingen annan svensk författare utsatts för grymmare förföljelse i modern tid än Per-Olof Nilsson, Billinge. Under skattestriden skönstaxerades han, häktades 3 månader. Han ställdes inför skranket 21 gånger, misshandlades fysiskt av fyra fångvaktare så svårt att han låg på sjukavdelningen 3 veckor. Men i tingsrätt och hovrätt finns ingen lagakraftvunnen fällande dom.

 

Under 9 långa år ledde polisledningen förföljelsen. De stöttade en polisman och dennes broder i förföljelsen. Författaren hotades till livet och utsattes för mordförsök. Till slut skrev offret till statsminister Göran Persson och begärde upplysningar vart han kunde vända sig för att få skydd. Brevet besvarades av Justitiedepartementent som skrev: Sådana brev besvaras inte. Författaren stämdes till tinget utan att få veta vad brott han skulle ha begått. Han ville veta både var och när han begått brott. 

 

Malmö tingsrätt beslöt: Per-Olof Nilssons begäran lämnas utan bifall.  

 

Statsbiblioteket i Eslöv köpte böckerna sen läste man dem, sen gömde man dem. Böckerna får inte stå på utlåningshyllorna. Stalin och Hitler behandlade samhällskritiska böcker på samma sätt.

 

Gillar du fortsatt förföljelse av oliktänkande så är det bara att rösta på Göran Persson och hans parti eller hans stödpartier.

 

Per-Olof Nilsson

Författare/journalist

Hultseröd

241 95 BILLINGE

0413/542325