ÖPPET BREV Nr 2

TILL SOCIALSTYRELSEN                  

Generaldirektör Kjell Asplund

 

Något svar med vetenskapligt innehåll på vårt tidigare brev har vi inte erhållit.

Vi bad om att få svar på frågan : Hur man kan tvångsmedicinera någon enda person utan att kunna konstatera ett symptom och därefter presentera en diagnos.

Ni anser att dr Enerström skall ha det kraftiga neurolepticat Cisordinol.

Om denna kraftiga medicin skall användas så skall det vara frivillig behandling.

Tvångsmedicineras man så skall det vara av en enda orsak ”FARLIGHET”.

Dr Alf Enerström är inte farlig för någon.

Han har utsatts för attentat av svenska staten, såsom att man försöker :

a) gasa ihjäl honom   b) skjuta ihjäl honom  c) slå ihjäl honom med en rörtång m.m.

Han står fortfarande rätt upp med alla sinnen i behåll, än så länge.

Nu tar man till nästa metod och det gör staten genom att försöka ta livet av honom med hjälp av mediciner. Det går bra för innanför den psykiatriska klinikens väggar kan man göra vad som helst utan möjlighet att få rättelse på övergreppen inom svenskt rättsväsende.

Se Mats Lönnerblads artikel Juridiska övergrepp.

Cisordinol har givit honom hjärtfel (förmaksflimmer).

Genom att samtidigt ge blodförtunnande medicinen Varan (mot hjärtinfarkt + att det används som råttgift), så försöker man kompensera förmaksflimmret. Det hjälper inte. Då tar man till el-konvertering och då blir det bättre, men så kör man igång med Cisordinol igen.

Meningen med Cisordinol är lobotomering så att han skall bli sinnessjuk och inte kan tala politik för det gillar inte Göran Persson.

Nu raglar han snart in på sitt tredje år med grovt olaga frihetsberövande genom riggade rättegångar.

Det tjuter i öronen så det inte går sova. Han sluddrar i talet och kan inte gå rakt utan raglar.

Hur kan man spärra in en person av den kalibern på rättspsykiatrisk klinik utan symptom och diagnos utan någon som helst medicinskt vetenskaplig förklaring.

Landets mest kände läkare, som enligt tidningen NWT (Nya Wermlands-Tidningen) gjort landet stora tjänster och haft ett stort politiskt inflytande och som går till ”den inrikespolitiska historien”.

 

ÄR SVERIGE EN SKURKSTAT SOM RYSSLAND OCH KINA?

 

 

AVSIKTEN MED DENNA BEHANDLING ÄR ATT TA LIVET AV

DR ENERSTRÖM.

Nu vill svenska folket veta vad dr Enerström har för symptom och hur diagnosen ser ut.

Var vänlig och tala om det NU! Sluta upp med tortyren.

 

Olof Kihlstedt                                                                                        Sten Lindeberg

fd. förbundsekr.(m)                                                                                                     arkitekt

                                                                       2005.10.12