Mål nr

2055-04

                                                                                                                                                        Billinge 21/11 2004

Länsrätten

Box 568, 651 12 Karlstad

054/148100

Komplettering

 

Ansökan om permission för dr Alf Enerström 290807-7536, Marieberg, Kristinehamn

Eftersom motparten avslagit permission bl a på grund av rymningsrisk erbjuder jag mig att ordna fyra personer inkl. mig själv, att vakta så att Enerström inte kommer att rymma. Vi planerar att gå en framför honom, en bakom och en vid varje sida. Samtliga är hederliga människor med gott anseende. Vi är alla yngre än Enerström. Enerström har inte fått gå ut ens en enda timmer under det år han suttit inlåst.

 

Länsrätten har angett som skäl att vägra permission att Enerström inte följer uppgjord vårdplan med medicinering. Men man kan inte ens ange vad sjukdom han lider av. Enerström klandras också för att sakna sjukdomsinsikt. Hade han haft sjukdomsinsikt utan att någon sjukdom kan anges så låter det mycket sjukt eller hur? Minimikraven vad som gäller svensk sjukvård måste få gälla.

 

Om rättegången skrev bl a Dagens Nyheter:

“Han fick inte bevisa sin oskuld mot beskyllningarna. Han fick inte heller ha en egen vald advokat. Sinnesundersökningen hemligstämplades. När den skulle föredras i rätten kördes publiken ut trots Enerströms protest.” Utdrag ur Dagens Nyheter den 31 okt. 2004

 

Med anledning av ovanstående anhålles att Länsrätten genast beviljar begärd permission minst 4 timmar så att han kan besöka sin egen läkarpraktik.

 

Önskas ytterligare information kan sådan hämtas på www.boven1758.info

 

 

Per-Olof Nilsson

Författare/journalist

Hultseröd, Billinge, 0413/542325

Vad Dnr får denna skrivelse?