Miljö och Samhällsbyggnad i Eslöv

                                                                                                                             2007-01-16

                                                                                                                    Dnr   71/07

Samhällsbyggnadsmyndigheten i Eslöv

 

 

 

Det är ett helvete att drabbas av stroke men det är ett värre helvete att drabbas av byråkrater i Eslöv

För en tid sedan jävförklarade jag muntligt gatuchefen som handläggare av mina ärenden angående tillstånd att hålla på handikapplatser. Den enda kommentar jag hittills fått är att det drabbar mig själv värst. Alltför många politruker ljuger och bedrar och skadar. Detta synes vara betydligt roligare än att hjälpa människor. Särskilt roligt är det när man skadar försvarslösa människor. I detta kan man se förklaring till sådana uttalanden likaväl som att tillståndsärendet tog 13 månader.

 

Två gånger har gatuchefen totalvägrat att diskutera med mig om den uppkomna situationen. Det är bortom all rimlighet att ett enkelt tillståndsärende rörande handikapparkering tar tretton månader. Som en kommentar till tidsåtgången sa utredaren att han hade erbjudit sig att skriva ansökan. Hade den lögnen varit i närheten av sanningen så hade det inte behövt ta tretton månader för att få ansökan beviljad.  Därtill är jag trots mitt svåra handikapp prickad som felparkerare med 400:-rs avgift som följd.

 

Yrkande: Att nämnden beslutar om min begäran att få utredaren jävförklarad.

 

 

Per-Olof Nilsson

Billingesnickaren

Journalist/författare

Hultseröd, BILLINGE