Socialstyrelsen, Stockholm,/politrukerna, Eslöv

 

 

Strokedrabbade Per-Olof Nilsson 310206-3934 diskrimineras i Eslöv

Den senaste tiden har jag blivit medveten om att Eslövs kommun använder olika planer i vården. Det finns rehabiliterings- vård- och omsorgsplaner. Ingen av dessa planer har nått ”källarvåningen” där jag och andra rörelsehindrade ”förvaras”. Så råkade jag vara med på ett propagandamöte där vården av åldringar och sjuka i Eslöv förskönades. De tre propagandisterna talade sig varma om hur individen står i centrum för vården.

 

Tretton månader gick innan politrukerna fattade att jag hade ett så svårt handikapp att jag var berättigad att få tillstånd att hålla på en handikapplats. Tillståndet som jag fick gäller bara tolv månader.

 

När parkeringsplatsen vid stadshuset en dag var överfull satte jag bilen på en handikapplats. Då blev det fart på politrukerna, man kallade på parkeringsvakt, som såg till att jag måste ”böta” 400 kr i ”avgift”. Jag talade med en tjänsteman på länsstyrelsen som är tillsyningsmyndighet. Nu fick jag veta att ”jag inte har rätt ton”.

 

Tretton månader gick det också innan politrukerna i Eslöv fattade att jag behövde hjälp med ”pappershanteringen” i hemmet. Under tiden ådrog jag mig den ena betalningsanmärkningen efter den andra. Det känns som att vara nersparkad i källarplanet utan tillsyn  bara för att invänta dödsängeln. Kanske Sankte Per kan vara nådig och förkorta lidandet och befria från den kommunala omsorgen och propagandan vilken går långt före omsorgen av gamlingar, sjuka och handikappade.

 

Det kan noteras att journalanteckningar som skrivs av terapeuten betecknas som vårdplan. Alla andra utom politrukerna fattar att en vårdplan måste upprättas och diskuteras i förväg med patienten.

 

Jag har begärt att få slippa utredaren Ingemar Nilsson i den fortsatta handläggningen av parkeringsfrågor. Det enda svar jag fått är att det kommer att bli värst för dig själv. Detta är inget annat än ett vidrigt hot mot en handikappad person. 

 

Yrkande: Att socialstyrelsen snarast granskar vården av rörelsehindrade i Eslöv.

 

 

Per-Olof Nilsson

Journalist/författare

Hultseröd, BILLINGE