JK

Att. Göran Lambertz

Stockholm                                                                                            Stockholm 2007-01-30

 

Bäste JK!

 

Med anledning av den behandling som en viss person blivit utsatt för av det svenska rättsväsendet och de samarbetande myndigheterna så har jag ett antal frågor som jag undrar om Du kan ge mig svar på.

 

Rubriken är : FÅR MAN.

 

1.       FÅR MAN, under några som helst omständigheter, ta ifrån en välbeställd och välfungerande familj, en son på 12 år från sina föräldrar och sedan se till att pojken inte får träffa sin familj på 15 år? Pojken drogas och hålls periodvis inspärrad och utbildningen åsidosätts.

Pojken tog sedan livet av sig.

     

2.       FÅR MAN, utan anledning, kalla in en massa poliser till ett privat hem och politiskt högkvarter just när mannen i huset har planerat att gå ut och skjuta kajor.

       Poliserna lurade i busken.

Mannen gick dock aldrig ut med geväret, utan satte sig vid skrivbordet, helt ovetandes

om den pågående aktionen. När han senare gick ut i skogen, ringde mobiltelefonen

och han fick veta, att det var fullt med poliser i hans hem och politiska högkvarter.

Då han kom hem, arresterades han, och kördes 7 mil till polisstationen. Vad han var arresterad för, fick han aldrig veta. Han hölls i häkte över natten, i mer än 24 tim. De muddrade honom på allt i fickorna.

Utan förklaring släpper man ut mannen på gatan, utan att se till, att han kunde ta sig hem igen. Med hjälp av småpengar tog han sig halvvägs och sedan fick han lifta resten. Familjen hade flytt, då han kom hem. Polisen hade gjort inbrott i det politiska högkvarteret och stulit 600.000 kronor ur kassaskåpet. Det fanns bara 1 nyckel till kassaskåpet och den fanns på nyckelknippan som polisen tagit från mannen.

     

3.       FÅR MAN, hyra en advokat, som skall utsätta en man för misshandel? Advokaten

       hade gått runt på mannens gård, och sagt att han hade rätt att bränna ned herrgården.

       Polisen ringde till mannen och berättade att det var en dåre, som ville bränna ned

       byggnaden. Mannen befann sig 15 km hemifrån. Polisen uppmanade mannen att ta

       med en kamera, för att dokumentera inkräktaren.

       Då mannen kommer hem på gården, kommer en storväxt man springande mot honom.

       Mannen tar 2 foton på den galne personen, en advokat, som måttar ett knytnävsslag

       mot mannen. Denne viker undan med kameran i vänster hand och faller. Av ren reflex

       åker högernäven upp och nockar den galne advokaten. Mannen springer därifrån och

       gömmer kameran.

       Fyra veckor senare befinner sig mannen i en flygelbyggnad, då en person kommer

       och säger att det hänger ned grenar från träden, så att de kan skada människor

       i ansiktet, då de passerar invid ägorna. Mannen går ut för att åtgärda påpekandet. Han

       tar upp sin kniv, som  han har i fickan för att skära ned de grenar, som hänger lågt och

       kan slå människor i ansiktet. När han håller på med detta, på sin egen ägandes mark

       kommer den galne advokaten rusande med en stor gren, för att slå ned mannen precis

       som tidigare.

       Han svingar grenen så kraftigt att den går av. Dålig kvalitet. Don efter person.

       Advokaten fick då syn på att mannen hade en kniv i handen.

                                                                                                                                              2.

       Advokaten retirerar in bakom häcken. Mannen lägger ifrån sig kniven på en piedestal

       och går därifrån.

       Advokaten har hämtat en stor rörtång, som han jagar mannen med på hans egen mark.

       Flera vittnen ser på. Bl.a. annat dottern. Mannen springer från platsen.

       Polisen kommer och häktar mannen som kastas i fängelse. Han sitter i häktet i flera

       veckor, och man försöker gasa ihjäl honom två gånger. Han överlever, tack vare två

       vänligt sinnade vakter.

       Mannen döms till 6 månaders fängelse av Tingsrätten. Ett vittne strax bakom mannen

       får inte vittna. Dotterns vittnesmål feltolkas. Inverterad rättsskipning.

       Hovrätten mildrar domen till 4 månaders fängelse.

 

4.       FÅR MAN, bryta sig in i ett politiskt högkvarter, en läkarmottagning och en bostad

       utan att följa svensk lagstiftning?

       Mannen har avtjänat sitt straff på 4 månader. Under tiden har han haft svårigheter att

       betala hyran. Hans advokat har hjälpt till och förhandlat om uppskov samt betalat en

       hyra. Väl ute ur fängelset kontaktar han fastighetsägaren som beviljar uppskov med

       hyresbetalningen. Han har bott där i 23 år och hela tiden betalat som man skall.

       Fastighetsägaren känner till att mannen är besutten. Han har dock ett problem.

       Myndigheterna har tagit partikassans pengar som stått på bank och postgiro. På grund

       därav kan han inte ha pengarna i svensk bank, utan i utlandet.

       Att hämta pengarna i utlandet och föra dem till Sverige är inte helt lätt då man kan bli

       rånad. Kan staten stjäla från konto kan den även stjäla från resande person.

       Specialarrangemang fordras. Fem försök att nå banken, men de misslyckas. Staten

       gör allt, för att mannen inte skall kunna komma åt sina pengar, på grund av sitt

       politiska engagemang. Fastighetsägaren känner till detta och ger muntligt anstånd.

      

       En förmiddag kl.10:15 bryter sig kronofogden med hjälp av låssmed in och fastighets-

       skötaren rycker upp mannen ur sin bädd. Att ligga och sova så dags, verkar ovanligt,

       men i våningen ovanför har man rullat runt med utrustning av något slag och däri-

       genom hållit mannen vaken hela natten. Mannen sover vanligtvis naken, och nu slet

       fastighetsförvaltaren upp mannen utan en tråd på kroppen och släpade honom till

       kronofogdedamen i detta skick.

       Mannen säger till uppvaktningen att avlägsna sig, då man inte aviserat sin ankomst.

       Han ringer även en vän och ber honom omedelbart komma.

       Vännen kommer och utreder vad det hela rör sig om. Kronofogden visar blankett med

       order om vräkning på grund av obetald hyra. Vännen ordnar fram pengar genom

       bankgaranti och cash. Fastighetsägaren vägrar att ta emot betalningen.

       Kronofogden kallar på polisen. Polisen kommer och vill inte lyssna på att detta är ett

       olaga intrång.  Mannen går in i köks- och badrumsavdelningen för att klä sig och ta

       med sig nödiga tillbehör. Polisen kör ut vännen ur lägenheten. En inkräktare

       bryter upp dörren till köksavdelningen. Mannen blir rädd och fruktar för sitt liv.

       Inga vittnen finns, och han kan inte ta sig ut bakvägen. En god vän, fd polis som då

       han rest utomlands har deponerat en pistol hos mannen. Han vet ju att mannen är

       hotad till livet, så därför kan den komma till användning i försvarssyfte.

       Mannen känner sig hotad. Han tar fram pistolen och skjuter mot dörrkarmen för att

       skrämma bort inkräktaren, som han i det ögonblicket inte vet vem det är. Bara att han

       känner sig hotad till livet. Varför skulle någon vilja bryta sönder dörren om det  inte

       var för att göra mannen illa. Inkräktaren visar sig vara fastighetsskötaren.

       Skrämseloperationen lyckas och inkräktaren försvinner.

       En bedövande tystnad breder ut sig.

       Mannen tar sig så småningom fram till den uppbrutna dörren och hojtar ”Är det

                 3.

       någon här”. Inget svar! Novemberdagens gråa tystnad breder ut sig.

       Mannen tror att det är tomt i lägenheten. Han står med vänster axel mot fönstret 8 m

       in från fasaden. Det är dunkelt. Ingen lampa tänd. Plötsligt dycker det upp en siluett,

       4 m från mannen. En mynningsflamma från en pistol. En kula rusar förbi mannens

       rygg och slår i väggen 1,5 m över golvet. Dvs i hjärthöjd. Skottet var avsett att döda.

       Skytten såg en obeväpnad man i profil. Att mannen hade en pistol i sin högra hand

       såg inte skytten.

       Mannen reagerar omedelbart och besvarar elden. Eftersom han är en utmärkt

       pistolskytt, utbildad i försvaret, så skjuter han pistolen ur handen på skytten precis i

      det ögonblick, som skyttens andra skott går av och devierar så mannen inte blir

      skjuten till döds.

 

5.     FÅR MAN skjuta inne i ett politiskt högkvarter av någon som helst anledning?

       Är man polis, så får man tydligen skjuta mot en till synes obeväpnad människa , även

       när man brutit sig in olagligt och brutit mot svensk lag på 10 olika punkter.

       Det visar sig att skytten är en kvinnlig polis, som begår det ena tjänstefelet efter det

       andra. Det är fullt klart att den kvinnliga polisen hade en uppgift att klara av och det

       är att döda Sveriges ”farligaste man” allt enligt statsminister Göran Persson.

       Den kvinnliga polisen hade inte hört skotten mot dörrkarmen, vittnade hon om i

       Domstolen, så varför gick hon då med dragen pistol och varför svarade hon inte på

       tilltal?

       Varför börjar man skjuta, när man vet att det enda rimliga, är att vänta och låta den

       person, man vill ska komma ut, kommer ut av sig själv.

       Den kvinnliga polisen har tittat för mycket på amerikanska polisfilmer och tror att det

       är så man gör i verkligheten också. Om mannen inte hade skjutit pistolen ur polisens

       hand så hade han inte levt idag. På 4 meters håll kan inte ens en polis missa två

       gånger.

       Hade mannen inte varit funtad på detta människovänliga sätt att han inte kan skjuta

       mot någon levande människa. En normal människa hade naturligtvis skjutit mot

       kroppen, på den som skjuter mot en. Nu räddades polisen till livet trots att hon försökt

       mörda en lägenhetsinnehavare på uppdrag av makten.

       Polisen ifråga såg till att utrikesminister Anna Lindh förblödde då hon försenade

       ambulanstransporten från NK till Karolinska Sjukhuset med 23 minuter.

 

  6.   FÅR MAN sedan döma mannen till ”rättspsykiatrisk vård” eller tortyr som det i

       verkligheten är? Han har suttit på förintelsekliniken Marieberg i tre år och 2 månader.

       Han har inte gjort något som helst fel, utan på ett helt naturligt sätt och med

       maximalt gott omdöme försvarat sig, utan att någon kommit till skada. I detta läge är

       det otvivelaktigt, att putativt nödvärn är rätt rubrik på händelsen.

       Allt ansvar för händelseutvecklingen är myndigheternas ansvar och här har man ånyo

       ett bevis på inverterat rättsväsende. Dvs att de skyldiga förövarna görs om till de

       drabbade och den oskyldige görs om till förövare. Inverterat rättsväsende är en

       juridisk konstruktion som växt fram under Göran Perssons styre och är helt lagvidrig.

      

7.    FÅR MAN välja en offentlig försvarare utan att den åtalade får en möjlighet att

       påverka valet?

       Resonemanget i detta fall var, att om någon annan advokat åtog sig jobbet så skulle

       den nu tillförordnade offentlige försvararen avstå från det jobbet.

       Men så länge det fanns någon tillförordnad offentlig försvarare, så ville ingen annan

       ta jobbet ifrån en kollega. Att moment 22 härskar i svenska domstolar kan vi således

       konstatera.

 

 

                                                                                                                                              4.

8.     FÅR MAN som advokat åsidosätta sin klients bästa genom att inte hävda nödvärn i

       detta helt klara fall enligt BrB 24 kapitlet?

 

 9.    FÅR MAN i svenskt rättsväsende förgifta den som skall upp i domstolsförhandling

       dagen efter? Mannen som skulle upp i förhandling gällande det olaga intrånget i det

       politiska högkvarteret vaknade mitt i natten med superhypertoni ( vansinnigt högt

       blodtryck ) och en vansinnig huvudvärk.

       Genom sin offentlige försvarare bad han rätten om anstånd i fyra timmar så att han

       fick sova och skulle kunna redogöra för händelserna själv. Rätten vägrade

       senareläggning.

       Mannen blev förtvivlad och vägrade foga sig. Han misshandlades av häktes-

       personalen och sattes i rullstol och kördes in i rättssalen. Han kunde inte själv tala och

       ännu mindre tänka klart.

       Fallet föredrogs av domstolspersonal som läste upp händelseförloppet ur polis-

       utredningen.

 

10.  FÅR MAN som åklagare sätta rubriker som inte har med händelserna att göra.

       Åklagaren kallade händelsen för mordförsök och ansåg att mannen skulle dömas till

       7 års fängelse.

       Han vägrade att ta upp nödvärn som en rättvis beskrivning och därför tog den

       offentlige försvararen inte upp den punkten som var det allra viktigaste.

       Vännen som var närvarande vid det olaga intrånget, fick inte vittna.

       Mannen döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

 

 

Hoppas på snabbt svar i denna för nationen viktiga fråga : Vem skall buras in?

 

Med vänlig hälsning

 

 

Sten Lindeberg – arkitekt

Box 2247

103 16 Stockholm