Till Samhällsbyggnadsnämnden

 

I dårhus har Billingesnickaren, tel: 0413/542325, mött många dårskaper men knappast värre än detta.

 

Minuten efter det att snickaren inne på stadshuset i Eslöv satte sin namnteckning på den här blanketten som fyllts i av gatuchefen Ingemar Nilsson hemligstämplades den i 70 år. Stämpeln är förstås inte tillkommen för att skydda snickaren.

 

 

ansokan nr tva

 

 

 

 

 

 

ansokan nr tva

 

 

 

 

Ring gärna till Samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv och begär upplysningar 0413-62000.Vill du veta mer om snickarens synpunkter i det här ärendet kan du gå till hemsidan www.boven1758.info  Se länkarna i den vänstra spalten långt neråt.

 

Yrkande: Att hemligstämpeln häves omedelbart.

 

Per-Olof Nilsson

Hultseröd, Billinge