Välkommen till Boven 1758

och hans kompisar

 

ystadfSmall

I  Ystadfängelse

 

Förord

Många människor går under när de möter det hårda livet. Författaren vänder emellertid den bistra verkligheten till något positivt och fortsätter att leva. 

Tidningar, radio och teve beskriver endast i undantagsfall vad byråkrater och förtroendevalda gör för övergrepp mot enskilda människor. I den här boken kan du läsa om ett mycket tragiskt fall. Författaren Per-Olof Nilssons fall (känd som Billingesnickaren och som Boven 1758) har tidigare beskrivits i två böcker – Boven 1758 och Ta Fast Boven. Biblioteket i Eslöv, där Billinge ligger, köpte båda böckerna. Sen läste man dem, sen gömde man dem. Böckerna plockades bort från utlåningshyllorna och gömdes. De får inte under några omständigheter stå på utlåningshyllorna.

Politikerna tål heller inte läsa böckerna, långt mindre att diskutera vad böckerna handlar om. Prästerna tål heller inte läsa böckerna åtminstone inte låta författaren komma till tals vare sig i kyrkor eller församlingshem i undantag av två gånger. Prästerna har heller inte klarat att besöka författaren eller ens att ringa till honom trots det mycket omskrivna mordförsöket vid Ellinge Slott. Författaren vigdes dessutom till diakon 1959 vid Svenska Kyrkans Diakonskola i Stora Sköndal, Stockholm.

 

Billinge/Eslöv 2009                                      

Per-Olof Nilsson